Man-Tor 09.30-17.30 Fre 09.30-18.00 
Lør 09.30-14.00

 


Grøn Stær (Glaucom)

 

 

  Grøn stær ( glaucom) er en samlebetegnelse for en række tilstande, der har det tilfælles, at synsnerven beskadiges og synsfeltet dermed ændres og indskrænkes.

Grøn stær skyldes forstyrret forsyningssituation af øjets sanseceller og nervetråde. Oftest fremkaldt af højt øjentryk. Men ca. hver 4. tilfælde af grøn stær har normalt tryk. Ligesom man kan have højt tryk, uden at der kommer nervevævsbeskadigelse og synsfeltsudfald.

Har man for højt tryk inde i øjet presser det forhøjede tryk blodårerne i øjet sammen, så blodet har sværere ved at løbe ind i øjet og forsyne blandt andet synsnerven med ilt og næring. Når synsnerven ikke får nok ilt og næring, begynder nervecellerne efterhånden at dø. Derved får man 'blinde pletter' i øjnene.

Øjet holdes udspændt ved, at der hele tiden dannes væske inde i øjet. Denne væsken løber igennem øjet og forlader det gennem bitte små afløbskanaler. Hvis væsken ikke kan forlade øjet gennem disse kanaler, stiger trykket i øjet, og man får så grøn stær.

Statistisk regner man med, at et normalt øjentryk er mellem 10 og 22 mmHg. Med store personlige udsving. Og døgnsvingninger.

I Danmark regner man med at omkring 40.000 mennesker er i behandling for grøn stær.
Og man mener ca. 50.000 har det, men ved det ikke.

  Diagnosen grøn stær stilles, hvis der findes ændringer i synsfeltet, forandringer af synsnerven eller nervetrådene i øjet.

Ubehandlet forsvinder synet langsomt. Nogle kan opleve udfald, mølædthed, af en tekstside. Ellers svinder synet udefra og ind. Til sidst er der blot kikkertsyn (Det er som at se igennem et paprør). Da det centrale syn bevares til det sidste, vil man i mange tilfælde intet bemærke, førend tilstanden er langt fremskreden og umulig at ændre. Forebyggende undersøgelser er derfor vigtige.

Det er muligt at undersøge, om der er forhøjet tryk i øjet med et apparat, der er specielt beregnet til det, en såkaldt trykmåler.

Konstateres sådanne ændringer påbegyndes en behandling og kontrol, der ofte er livsvarig.

Kontrollen består af periodevise eftersyn - oftest hver 3. til 6. måned - af synsfelt, øjentryk og synsnerve. Såfremt behandling og kontrol følges nøje, kan man i langt de fleste tilfælde standse sygdommen.

Medicinsk behandling
Tryknedsættende dråber der tages dagligt. Dråberne har forskellige virkningsmekanismer. Nogle nedsætter vandproduktionen i øjet. Nogle forbedre afløbet af vand fra øjet. Andre øger blodtilførslen til synsnerven. Med andre ord: nogle skruer ned for hanen og andre op for afløbet.

Operativ behandling
Ved et operativt indgreb forbedres afløbet fra øjet, således at trykket falder. Det kan ske ved at der udstanses et hul, hvorefter væsken løber fra øjets indre ud under bindehinden og væk. Et sådant hul kan også fremstilles med laser. I gunstigste fald medfører operationen, at det ikke er nødvendigt med øjendråber længere. Man bør dog fortsat gå til jævnlig kontrol.

 

 

 
En kontrol af synsfeltet kan også afsløre begyndende glaucom. f.eks er det i England optikere der opdager 90% af alle glaucom tilfælde. Se mere om synsfelt her...  
 

Måling af tryk i øjet

Det er muligt at undersøge, om der er forhøjet tryk i øjet med et apparat, der er specielt beregnet til det, et såkaldt tonometer (trykmåler).

Statistisk regner man med, at et normalt øjentryk er mellem 10 og 22 mmHg. 
Med store personlige udsving. 
Og døgnsvingninger.
Hos Optiker Wichmann kan vi tilbyde en udmåling af trykket i øjnene. 
Finder vi forhøjet tryk henvises straks til øjenlæge.

I Danmark regner man med at omkring 40.000 mennesker er i behandling for grøn stær.
Og man mener ca. 50.000 har det, men ved det ikke.